20201214_112300

Ons onderwijs

In onze school werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. De school is ingedeeld in acht jaargroepen, waarbij iedere groep zijn eigen lesstof heeft.

Instroomgroep

Vanaf november hebben we de instroomgroep. Kinderen die vier jaar zijn, maar nog moeten wachten tot het nieuwe schooljaar voordat ze naar groep 1 mogen, komen naar de instroomgroep. 

Groep 1 en 2

In de groepen 1 en 2 wordt er gewerkt aan de hand van thema's. We volgen de kinderen met behulp van het observatiesysteem LJK. De bijbehorende ontwikkelingslijnen worden gebruikt om het aanbod op de leerlingen af te stemmen.

Groep 3 en 4

We werken in deze groepen met methodes. De nadruk ligt op het leesonderwijs en er wordt veel aandacht besteed aan rekenen en taal. Ook werken we in hoeken.

Groep 5, 6, 7 en 8

Voor alle vakken worden in deze groepen methodes gebruikt. De leerlingen krijgen huiswerk mee. 

Binnen onze school is veel aandacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben of die meer aan kunnen en extra uitgedaagd wil worden. Zo geven we Remedial Teaching (RT) binnen en buiten de klas en is er een Verrijkingsgroep.

Omdat ieder kind uniek is, proberen we zoveel mogelijk onderwijs op maat aan te bieden, waarbij het voor de leerkracht overzichtelijk blijft. Per groep geven we daarom gedifferentieerd les aan drie tot vijf subgroepen: een basisgroep, een groep die extra lesstof aankan en een groep die extra ondersteuning nodig heeft of minder werk hoeft te maken. In sommige situaties, krijgt een leerling een eigen leerlijn of werkt een leerling vanuit een speciaal programma. 

In het Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven wat wij kunnen bieden aan speciale zorg. In onze schoolgids wordt meer en uitgebreider beschreven hoe we ons onderwijs vorm geven.