20220211_152759.jpg

Visie en Missie

Het belangrijkste doel van ons onderwijs is: Op grond van Gods Woord de kinderen de weg wijzen naar Christus.

Tegelijkertijd moet ons onderwijs voldoen aan de kernwaarden die de overheid opgesteld heeft.

In ons onderwijs streven we naar onderwijs op maat en aandacht voor ieder kind en zijn / haar persoonsvorming. (Sociale) veiligheid vinden we belangrijk.

Rentmeesterschap komt tot uiting in de verantwoordelijkheid voor elkaar, voor de schepping, voor het milieu en de buurt. Burgerschap en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke kernwoorden.

We maken gebruik van diverse talenten van kinderen waarbij ze hun hoofd, hart en handen kunnen gebruiken.

Binnen ons team werken we aan teamontwikkeling, professionalisering en samenwerking en worden basiskwaliteit en basisvaardigheden gewaarborgd.

We maken gebruik van goede lesmethodes die ook weer beantwoorden aan de kerndoelen van de overheid.

Er is Passend Onderwijs voor álle leerlingen: meestal vinden ze een plaats binnen de school, maar soms ook buiten de school.