20211104_112233.jpg

Schoolvereniging

Onze school valt, samen met de Ds. A. van Stuijvenbergschool, onder de Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde grondslag te Nunspeet.

Deze website van deze vereniging wordt op dit moment ontwikkeld. Enkele belangrijke bestuursdocumenten staan daarom tijdelijk op deze pagina:

Publicatie ANBI: Formulier publicatieplicht onderwijsinstellingen

Jaarverslag 2022: Financieel jaarverslag 2022

Het RSIN-nummer is 002716513