20220127_144858.jpg

Samenwerking

Er zijn diverse terreinen waarop we als school samenwerken.

Andere basisscholen

Op directieniveau maken we deel uit van de Federatie IJsselland. Ook met de Eliëzerschool in Zwolle hebben we contacten. En afhankelijk van de vraag naar Passend Onderwijs hebben we af en toe ook ambulant begeleiders binnen de school van andere scholen voor speciaal onderwijs.

Onder leiding van de gemeente Nunspeet is er ook samenwerking met andere basisscholen in Nunspeet tijdens Bestuurlijk Overleg en Lokale Educatieve Agenda.

 

Andere relaties

Als school onderhouden we ook contact met:

  • - de plaatselijke bibliotheek
  • - de schoolbegeleidingsdienst
  • - Driestar Hogeschool
  • - Hoornbeeck College
  • - Samenwerkingsverband 'Berséba', regio Noord
  • - de buurt waar onze school staat
  • - de Culturele Commissie van Nunspeet en omgeving