20201215_100136

Wie zijn wij

We zijn een reformatorische basisschool met ongeveer 270 leerlingen, 35 personeelsleden en 12 groepen. De gemiddelde groepsgrootte proberen we laag te houden. In de loop van het cursusjaar start er een instroomgroep voor de kinderen die 4 jaar worden. Afhankelijk van de groepsgrootte is dit een zelfstandige groep of wordt de instroomgroep gecombineerd met een bestaande kleutergroep.

Onze school is ontstaan als afsplitsing van de Ds. A. van Stuijvenbergschool te Nunspeet. Deze school werd eind jaren '70 te groot en toen is besloten om een tweede school op te richten. Dit werd in 1981 gerealiseerd. Onze school is genoemd naar Ds. C. de Ridder, predikant van de Gereformeerde Gemeente te Nunspeet van 1967 tot en met 1974. Meester J. Smit werd de eerste directeur op deze school. Er werd gestart met ongeveer 80 leerlingen. De laatste jaren schommelt het leerlingaantal rond de 270. Een grote groei dus. Werd er toen gestart met 4 lokalen en een gemeenschapsruimte, nu is het mogelijk om in 12 lokalen les te geven en hebben we een speelzaal en een ICT lokaal extra. 

De Ds. C. de Ridderschool is een reformatorische school. De bijzonderheid van deze school is, dat zij haar onderwijs baseert op de Bijbel. Dit onderschrijven de leerkrachten én de ouders van de leerlingen. De school heeft een Management Team: een directeur, een teamleider onderbouw, een teamleider bovenbouw, een IB-er onderbouw en een IB-er bovenbouw. Daarnaast zijn er vaste groepsleerkrachten, parttimers, onderwijsassistentes, conciërges, schoolschoonmaaksters en twee parttime managementassistenten verbonden aan onze school. Bijna alle leerlingen van de school komen uit Nunspeet; een enkeling uit Doornspijk of ’t Harde. 

De school valt samen met de Ds. A. van Stuijvenbergschool onder hetzelfde bestuur. Het voedingsgebied van de scholen is in twee delen gedeeld. Woont u ten oosten van deze lijn dan kunt u uw kind aanmelden bij onze school. Woont u ten westen dan kunt u uw kind bij de ds. A. van Stuijvenbergschool aanmelden. De grens is aangegeven in de schoolgids.

Er is een gezamenlijke peuterspeelzaal die gevestigd is bij de Ds. C. de Ridderschool.

Een deel van onze website is alleen toegankelijk na een login. Heeft u, na het bekijken van onze website, nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.