20211104_112641.jpg

Ons schoolplan

Voor de schoolplanperiode 2024-2028 hebben we ons als team afgevraagd, wat voor school we willen zijn, wat onze doelen zijn en hoe wij die idealen proberen vorm te geven in de komende periode. Dit was een boeiend proces, waarin we onder begeleiding hebben nagedacht over de diepste drijfveren voor ons onderwijs in de tijd waarin we leven.

Als basis willen wij goed onderwijs blijven geven, met aandacht voor veiligheid, identiteit, kwaliteit en verscheidenheid. In het verlengde daarvan hebben de hierboven beschreven denksessies geleid tot een viertal aandachtspunten waar we in deze planperiode in het bijzonder aandacht aan willen geven; dat zijn 1. Burgerschap; 2. Meer- en hoogbegaafdheid; 3. Digitale geletterdheid en 4. Professionalisering.

In onze jaarplannen werken we deze thema's verder uit, waarbij we in leerteams een ontwikkeling nader bestuderen en plannen maken om deze schoolbreed uit te voeren. In het jaarplan van 2023-2024 zijn we vooral bezig met burgerschap en meer- en hoogbegaafdheid. In 2024-2025 hopen we ook de aandachtspunten 3 en 4 te gaan behandelen.