Deo Volente:

-

- 8 juli: inleveren oud papier, frituurvet en lege flessen bij Dries Bandenservice tussen 8:00 uur en 11:30 uur

- 10 juli t/m 18 augustus: zomervakantie

- 12 augustus: inleveren oud papier, frituurvet en lege flessen bij Dries Bandenservice tussen 8:00 uur en 11:30 uur

- 21 augustus: Leerlingen zijn vrij

- 21 augustus: Opening schooljaar in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente om 19:00 uur

- 22 augustus: Start van de lessen. Brengt u uw kind bij de nieuwe meester of juf?

- 22 augustus: leerlingen uit groep 1 zijn 's middags vrij

- 9 september: inleveren oud papier, frituurvet en lege flessen bij Dries Bandenservice tussen 8:00 uur en 11:30 uur

- 14 oktober: inleveren oud papier, frituurvet en lege flessen bij Dries Bandenservice tussen 8:00 uur en 11:30 uur

- 16 t/m 20 oktober: herfstvakantie

- 1 november: Dankdag

- 7 november: instroom kleuters in groep 0

- 11 november: inleveren oud papier, frituurvet en lege flessen bij Dries Bandenservice tussen 8:00 uur en 11:30 uur

- 24 november: Rapport

- 27 en 28 november: contactavonden

- 9 december: inleveren oud papier, frituurvet en lege flessen bij Dries Bandenservice tussen 8:00 uur en 11:30 uur

- 21 december: leerlingen van groep 0, 1 en 2 zijn 's middags vrij

- 21 december: De kerstavond voor de kleuters begint om 19:00 uur

- 22 december: groep 0, 1 en 2 zijn vrij

- 22 december: 's middags kerstmiddag voor groep 3 t/m 8

- 25 december t/m 5 januari: Kerstvakantie

Jan van Vuurenstraat 15
8072 ZJ Nunspeet
t: 0341-256828