Informatie van het bestuur

ANBI status Het bestuur heeft de benodigde maatregelen genomen om de ANBI status te behouden. Hierdoor blijft het mogelijk dat giften aan onze school/scholen aftrekbaar blijven van de belasting.

Voorwaarde hiervoor is de plaatsing van een aantal documenten op de website.

Het algemeen jaarverslag van 2016 kunt u via de link inzien.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn met name terug te vinden in hoofdstuk 8 van het schoolplan.

Het beloningsbeleid van onze medewerkers vindt plaats volgens de CAO. Naast de LA functies van de leerkrachten, hebben 5 medewerkers een LB functie. Zij hebben een bijzondere functie binnen de school, m.n. een managementteamfunctie.

Jan van Vuurenstraat 15
8072 ZJ Nunspeet
t: 0341-256828